8:00 - 9:00

bobapp平台登录-bob网络游戏平台 营业时间周一至周五

+13004536930

致电我们预约

百年灵全新航空计时世界时间极光蓝手表

百年灵全新航空计时世界时间极光蓝手表

周详航空计时手表专家再现力作 ,闻名环形航行滑尺搭配由百年灵便宜机芯驱动的精彩时区显示体系 ,为佩带者带来超常便捷的操作体验 。Breitling 百年灵全新限量版航空计时世界时间手表(Navitimer GMT)配备并世无双的蓝色表盘,盛邀一往无前的旅里手开启极新路程 。

如有一种颜色可完善匹配航空计时世界时间手表(Navitimer GMT),无庸置疑那即是一马平川的湛蓝天空以及延绵无尽的广宽天涯…该款限量发售1,000枚的全新百年灵经典表款完善演绎了天空的浩瀚以及湛蓝。其蓝色表盘披发出低调沉稳的光线 ,搭配色调相仿的累积计时器,精深工艺尽收眼底,经典优雅不问可知。

年夜号精钢表壳下跃动着一颗机能超卓的百年灵便宜B04主动上弦计机会芯 ,带来极其实用的双时区体系 。佩带者只需拉出表冠向前或者向后扭转,便可以小时为单元将主时针调至本地时间,涓滴不影响分针的走时精度 ,日期亦可主动调解。同时,红色的箭头状指针以24小时制唆使落发乡时间,并能轻松区别日夜。透过透明蓝宝石表底 ,可以一窥拥有代表精准与靠得住性最高基准的瑞士官方天文台认证(COSC)的 “周详引擎” 。

百年灵航空计时世界时间极光蓝手表(Navitimer GMT Aurora Blue)配有彩色橡胶表带,外貌饰有飞机轮胎胎面的斑纹设计,与表盘颜色相映成趣 ,更显个性风范。同时 ,亦有真皮 、鳄鱼皮表带以及精钢表链可供选择。


【读音】:

zhōu xiáng háng kōng jì shí shǒu biǎo zhuān jiā zài xiàn lì zuò ,wén míng huán xíng háng háng huá chǐ dā pèi yóu bǎi nián líng biàn yí jī xīn qū dòng de jīng cǎi shí qū xiǎn shì tǐ xì ,wéi pèi dài zhě dài lái chāo cháng biàn jié de cāo zuò tǐ yàn 。Breitling bǎi nián líng quán xīn xiàn liàng bǎn háng kōng jì shí shì jiè shí jiān shǒu biǎo (Navitimer GMT)pèi bèi bìng shì wú shuāng de lán sè biǎo pán ,shèng yāo yī wǎng wú qián de lǚ lǐ shǒu kāi qǐ jí xīn lù chéng 。

rú yǒu yī zhǒng yán sè kě wán shàn pǐ pèi háng kōng jì shí shì jiè shí jiān shǒu biǎo (Navitimer GMT),wú yōng zhì yí nà jí shì yī mǎ píng chuān de zhàn lán tiān kōng yǐ jí yán mián wú jìn de guǎng kuān tiān yá …gāi kuǎn xiàn liàng fā shòu 1,000méi de quán xīn bǎi nián líng jīng diǎn biǎo kuǎn wán shàn yǎn yì le tiān kōng de hào hàn yǐ jí zhàn lán 。qí lán sè biǎo pán pī fā chū dī diào chén wěn de guāng xiàn ,dā pèi sè diào xiàng fǎng de lèi jī jì shí qì ,jīng shēn gōng yì jìn shōu yǎn dǐ ,jīng diǎn yōu yǎ bú wèn kě zhī 。

nián yè hào jīng gāng biǎo ké xià yuè dòng zhe yī kē jī néng chāo zhuó de bǎi nián líng biàn yí B04zhǔ dòng shàng xián jì jī huì xīn ,dài lái jí qí shí yòng de shuāng shí qū tǐ xì 。pèi dài zhě zhī xū lā chū biǎo guàn xiàng qián huò zhě xiàng hòu niǔ zhuǎn ,biàn kě yǐ xiǎo shí wéi dān yuán jiāng zhǔ shí zhēn diào zhì běn dì shí jiān ,juān dī bú yǐng xiǎng fèn zhēn de zǒu shí jīng dù ,rì qī yì kě zhǔ dòng diào jiě 。tóng shí ,hóng sè de jiàn tóu zhuàng zhǐ zhēn yǐ 24xiǎo shí zhì suō shǐ luò fā xiāng shí jiān ,bìng néng qīng sōng qū bié rì yè 。tòu guò tòu míng lán bǎo shí biǎo dǐ ,kě yǐ yī kuī yōng yǒu dài biǎo jīng zhǔn yǔ kào dé zhù xìng zuì gāo jī zhǔn de ruì shì guān fāng tiān wén tái rèn zhèng (COSC)de “zhōu xiáng yǐn qíng ”。

bǎi nián líng háng kōng jì shí shì jiè shí jiān jí guāng lán shǒu biǎo (Navitimer GMT Aurora Blue)pèi yǒu cǎi sè xiàng jiāo biǎo dài ,wài mào shì yǒu fēi jī lún tāi tāi miàn de bān wén shè jì ,yǔ biǎo pán yán sè xiàng yìng chéng qù ,gèng xiǎn gè xìng fēng fàn 。tóng shí ,yì yǒu zhēn pí 、è yú pí biǎo dài yǐ jí jīng gāng biǎo liàn kě gòng xuǎn zé 。

bobapp平台登录-bob网络游戏平台
上一篇:年夜国工匠:钟表修复师王津 下一篇:表加网举办“重阳爬山”勾当